Välkommen till Skolverkets handledarutbildning!


För dig som tar emot elever för arbetsplatsförlagt lärande (apl) och för dig i skolan som arbetar med apl.

  • Gratis och öppen för alla
  • Du gör den helt i din egen takt
  • Utbildningen bidrar också till annan kompetenshöjning, till exempel vid introduktion av nyanställda på arbetsplatsen
  • Även du som handleder lärande på arbetsplats i andra utbildningsformer kan ha glädje av utbildningen

Handledarutbildningen består av fyra moduler och en fördjupning om att handleda lärlingar.

För att gå utbildningen registrerar du dig här med namn och e-postadress.

Lär dig mer om utbildningen

Starta filmen och lär dig mer om Skolverkets nationella handledarutbildning.


Stäng
Stäng